Organizacja elektronicznego dostępu do źródeł wiedzy poprzez tworzenie stron WWW na przykładzie polskich bibliotek politechnicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja elektronicznego dostępu do źródeł wiedzy poprzez tworzenie stron WWW na przykładzie polskich bibliotek politechnicznych

Abstrakt

Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie organizacji dostępu do informacji zasadniczo zmieniło sposób funkcjonowania bibliotek. Poprzez tworzenie własnych stron WWW biblioteki i ich zasoby stały się integralną częścią globalnej sieci, a także źródłem bieżącej i wiarygodnej informacji. Dokonano analizy i oceny stron domowych polskich bibliotek politechnicznych pod względem ich konstrukcji, estetyki, czytelności, nawigacji, aktualności i komunikatywności w zakresie szeroko pojętej działalności informacyjnej. Prezentowane zagadnienia wsparto wykresami i rysunkami w formie wydruków z ekranu komputera w sieci Internet.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Międzynarodowa Konferencja :Internet w bibliotekach II- łączność, współpraca, digitalzacja strony 1 - 9
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kray B.: Organizacja elektronicznego dostępu do źródeł wiedzy poprzez tworzenie stron WWW na przykładzie polskich bibliotek politechnicznych // Międzynarodowa Konferencja :Internet w bibliotekach II- łączność, współpraca, digitalzacja/ : , 2003, s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi