Paradygmaty kariery przedsiębiorcy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Paradygmaty kariery przedsiębiorcy

Abstrakt

Kariery przedsiębiorców charakteryzują się pewnym uniwersalizmem, ale mają też swoją odrębną specyfikę. Ramy teoretyczne, modele i narzędzia badań bariery przedsiębiorcy wytyczają: ogólna teoria kariery i motywacji, teoria przedsiębiorczości wspomagana przez socjologię, psychologię i nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem orientacja kariery - w sensie ogólnym - wyraża się w zakładaniu firmy, jej przedsiębiorczym prowadzeniu, poszukiwaniu okazji i podejmowaniu ryzyka. Kotwicami kariery przedsiębiorcy są: autonomia i kreatywność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka w praktyce i teorii strony 66 - 73,
ISSN: 1429-3730
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bławat F.: Paradygmaty kariery przedsiębiorcy// Gospodarka w praktyce i teorii. -., nr. 1(10) (2003), s.66-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi