Passive samplers in indoor air quality control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Passive samplers in indoor air quality control

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań jakości powietrza wewnętrznego w 12 wybranych mieszkaniach usytuowanych na terenie aglomeracji Trójmiejskiej z wykorzystaniem techniki pasywnej (dozymetria pasywna typu permeacyjnego) oraz techniki dynamicznej (rurki sorpcyjne wypełnione sorbentem Tenax TA). Wykorzystując nowe podejście do sposobu kalibracji dokonano monitoringu zarówno poszczególnych lotnych związków organicznych jak i sumarycznej zawartości lotnych związków organicznych, przedstawionych jako parametr TVOC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Partyka M., Namieśnik J.: Passive samplers in indoor air quality control// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi