Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges

Abstrakt

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły gospodarce polskiej bardzo szybki wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego dynamika miała jednak tendencję gasnącą, szczególnie u progu XXI wieku. Wyjaśnienie przyczyn tych zjawisk może stanowić przesłankę dla oceny bieżącej polityki państwa wobec MSP, a także dla formułowania założeń przyszłej polityki na tym obszarze. Prezentowane opracowanie pokazuje, jak działania państwa w zakresie tworzenia prawa i promocji wiedzy, wpływają na rozwój MSP w skali makro i mikroekonomicznej. Analiza prowadzi do tezy, że wsparcie państwa jest w Polsce zbyt małe, by sięgnąć po nowoczesne impulsy rozwoju MSP. Jej obecna ekspansja jest dziełem głównie aktywności przedsiębiorczych obywateli. Raport zawiera wyniki czterech studiów przypadków z sektora teleinformatycznego, turystyki, produkcji oraz usług.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bednarski M., Sienkiewicz Ł.: Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges . Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi