Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a monetarna i walutowa konwergencja - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a monetarna i walutowa konwergencja

Abstrakt

Skutkiem wejścia Polski w struktury UE w 2004r jest dążenie do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Wymaga to spełnienia określonych norm konwergencji, w tym monetarnej i walutowej. W opracowaniu podjęto się określenia skuteczności polityki pieniężnej NBP w zakresie wypełniania badanych norm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 95 - 101,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a monetarna i walutowa konwergencja// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 1 (2011), s.95-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi