Ocena wpływu wprowadzenia wspólnej waluty euro na dyspersję cen w UE - metoda różnica w różnicy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu wprowadzenia wspólnej waluty euro na dyspersję cen w UE - metoda różnica w różnicy

Abstrakt

Artykuł dotyczy skutków wprowadzenia wspólnej waluty euro na zróznicowanie cen w UE. W analizie zastosowano metodę róznica w różnicy dla cen detalicznych 156 produktów. Konwergencja cen w krajach strefy euro w okresie 1995-2002 została porównana z dyspersją cen krajów pozostających poza obszarem jednowalutowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wolszczak-Derlacz J.: Ocena wpływu wprowadzenia wspólnej waluty euro na dyspersję cen w UE - metoda różnica w różnicy// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.. -Vol. Tom 5., (2006), s.215-224
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi