Polityka rozwoju regionalnego w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka rozwoju regionalnego w Polsce

Abstrakt

Przełom w zainteresowaniu problematyką polityki regionalnej nastąpił w wyniku przeprowadzenia w Polsce reformy ustrojowej w styczniu 1999 roku, kiedy w miejsce 49 województw powstało 16 dużych regionów- województw, odpowiadających europejskim jednostkom terytorialnym typu NUTS2. W poniższym opracowaniu została opisana przede wszystkim rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju regionalnego i prowadzeniu polityki regionalnej. W rozdziale dotyczącym programowania polityki regionalnej zostały przybliżone pojęcia strategii i kontaktu wojewódzkiego, omówionego na przykładzie kontraktu dla "Ściany Wschodniej". W dalszej części zostały opisane zagadnienia dotyczące finansowania polityki regionalnej oraz uwarunkowania i główne priorytety Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2000-20006. Obok samorządu terytorialnego w poniższym opracowaniu została omówiona rola pozostałych instytucji wspierających politykę regionalną począwszy od instytucji administracji rządowej, a skończywszy na instytucjach regionalnych i zagranicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie jakością: Aspekty rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, integracji oraz Internet strony 41 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Polityka rozwoju regionalnego w Polsce// Zarządzanie jakością: Aspekty rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, integracji oraz Internet/ ed. ed. Jan Bagiński Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002, s.41-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi