Pomiar i wizualizacja położenia śródręcza i palców - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar i wizualizacja położenia śródręcza i palców

Abstrakt

Opisano system pomiarowy, który umożliwia wyznaczenie położenia śródręcza dłoni i niezależnie każdego z pięciu palców. Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci animacji na ekranie komputera. Omówiono poszczególne elementy części sprzętowej systemu: czujniki, przetwornik A/C i kontroler systemu. Opisano również oprogramowanie, w którym zastosowano sposób przetwarzania wyników zapobiegający błędnym pomiarom. W zakończeniu wskazano na kierunki działania przy opracowaniu kolejnej wersji systemu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 93 - 96,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczyk S., Świsulski D., Rafiński L.: Pomiar i wizualizacja położenia śródręcza i palców// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 28 (2010), s.93-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi