Pomiędzy kontrolą i zaufaniem – jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiędzy kontrolą i zaufaniem – jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe

Abstrakt

Artykuł dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, które jest szczególnym wyzwaniem ze względu na rozproszenie geograficzne członków zespołu oraz porozumiewanie się za pośrednictwem technologii informacyjnej. Skoncentrowano się na utrzymywaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy zaufaniem i kontrolą zespołu i opracowano listę rekomendacji dla liderów zespołów wirtualnych, dotyczących budowania zaufania i koordynacji pracy. Do realizacji tego celu wykorzystano sześcioczynnikowy model zaufania w zespole wirtualnym. Zaproponowano rozwiązania dotyczące działań lidera wspierających wzmacnianie czterech czynników: zysk, użyteczność, zainteresowanie i władza, których wysoki poziom gwarantuje budowanie klimatu opartego na zaufaniu. Przedstawiono też zalecenia odnoszące się do dwóch czynników: ryzyko i wysiłek, których niski poziom jest korzystny dla zespołu wirtualnego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVII, strony 67 - 82,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Pomiędzy kontrolą i zaufaniem – jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVII., nr. II cz.2 (2016), s.67-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi