Potassium trimethylsilanolate-mediated conversion of dialkyl phosphonates to their anhydrous potassium monoalkyl phosphonates under mild, non-aqueous conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potassium trimethylsilanolate-mediated conversion of dialkyl phosphonates to their anhydrous potassium monoalkyl phosphonates under mild, non-aqueous conditions

Abstrakt

Przedstawiona została metoda syntezy bezwodnych soli potasowych fosfonianów monoalkilu z odpowiednich fosfonianów dialkilu w reakcji z trimetylosilanolanem potasu w bezwodnym eterze i chlorku metylenu. Metoda ta może być również stosowana dla makrocyklicznych kaliks[4]arenów z wbudowanymi grupami fosfonowymi na górnej obręczy; preferowanym rozpuszczalnikiem jest w tym przypadku bezwodny THF. Zaletą opisanej metody są łagodne warunki reakcji, wysokie wydajności oraz łatwa i szybka izolacja produktu poprzez filtrację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dziemidowicz J., Witt D., Śliwka-Kaszyńska M., Rachoń J.: Potassium trimethylsilanolate-mediated conversion of dialkyl phosphonates to their anhydrous potassium monoalkyl phosphonates under mild, non-aqueous conditions// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi