Preferential solvation in (amide+alcohol) binary mixtures. Part 1. The N- methylpyrrolidinone+ethanol mixture at T = 313.15 K: thermodynamic resultsand molecular dynamics calculations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preferential solvation in (amide+alcohol) binary mixtures. Part 1. The N- methylpyrrolidinone+ethanol mixture at T = 313.15 K: thermodynamic resultsand molecular dynamics calculations.

Abstrakt

Badano zjawisko preferencyjnej solwatacji amidu (N-metylopyrrolidonu) przez etanol wykorzystując dwie uzupełniające się metody: bezpośrednich pomiarów własności termodynamicznych roztworu oraz symulacji komputerowych. W metodzie pierwszej dokonano pomiarów wielkości termodynamicznych takich jak: nadmiarowa energia swobodna mieszania, nadmiarowa objętość mieszania oraz współczynnika ściśliwości izotermicznej mieszaniny, a następnie z tych danych wnioskowano o składzie i zasięgu otoczki solwatacyjnej wokół cząsteczek amidu. Jako użyteczne narzędzie do interpretacji danych eksperymentalnych wykorzystana została teoria roztworów Kirkwooda i Buffa. W drugiej stosowanej metodzie wykonane zostały symulacje komputerowe roztworu przy różnych ułamkach molowych amidu. Wykorzystano różne dostępne w literaturze parametryzacje cząsteczek amidu i alkoholu. Wyniki obliczeń oraz wnioski porównano z wnioskami uzyskanymi z pomiarów termodynamicznych. Połączenie tych dwóch metod pozwoliło z jednej strony na krytyczną weryfikację i uwiarygodnienie rezultatów obliczeń, z drugiej zaś dało szczegółowy wgląd w strukturę otoczki solwatacyjnej na poziomie molekularnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS nr 5, strony 1619 - 1630,
ISSN: 1463-9076
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zielkiewicz J.: Preferential solvation in (amide+alcohol) binary mixtures. Part 1. The N- methylpyrrolidinone+ethanol mixture at T = 313.15 K: thermodynamic resultsand molecular dynamics calculations.// PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 5., (2003), s.1619-1630
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi