Preparatyka i badania katalizatorów tytanowych w świetle widzialnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparatyka i badania katalizatorów tytanowych w świetle widzialnym

Abstrakt

Głównym celem pracy było otrzymanie nowego katalizatora tytanowego, fotoaktywnego w świetle widzialnym. Prace badawcze obejmowały preparatykę, charakterystykę oraz ocenę fotoaktywności w świetle widzialnym i nadfioletowym próbek domieszkowanego TiO2. Właściwości fotokatalityczne otrzymanych katalizatorów byłybadane w degradacji wybranych zanieczyszczeń modelowychw napowietrzanej fazie wodnej. Określono wpływ temperatury kalcynacji na fotokatalityczne i fizykochemiczne właściwości TiO2. Ponadto, zbadany został przebieg degradacji zanieczyszczeń w przygotowanym układzie fotokatalitycznym: domieszkowany TiO2/światło Vis

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi