Visible-light-induced photocatalysis through surface Plasmon excitation of gold on titania surfaces - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visible-light-induced photocatalysis through surface Plasmon excitation of gold on titania surfaces

Abstrakt

Pietnascie komercyjnych probek tlenku tytanu(IV) zostalo zmodyfikowanych zlotem za pomoca fotodepozycji oraz scharakteryzowanych. Fotoaktywnosci proszkow Au/TiO2 zostaly przebadane dla fotodegradacji kwasu octowego i 2-propanolu podczas naswietlania promieniowaniem widzialnym oraz ultrafioletowym. Wykazano, ze fotokatalityczne aktywnosci scisle zaleza od wlasciwosci nanoczastek zlota i tlenku tytanu. Analizy spektrum działania wykazały, ze wzbudzenie powierzchniowego plazmonu złota inicjuje utlenianie 2-propanolu w świetle widzialnym. Na podstawie ptrzeprowadzonych badan zaproponowano mechanizm utleniania zwiazkow organicznych pod wplywem swiatla widzialnego na powierzchni nanokompozytow zloto-tlenek tytanu.

Cytowania

  • 4 1 0

    CrossRef

  • 4 3 2

    Web of Science

  • 4 4 3

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS nr 12, strony 2344 - 2355,
ISSN: 1463-9076
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalska E., Mahaney O., Abe R., Ohtani B.: Visible-light-induced photocatalysis through surface Plasmon excitation of gold on titania surfaces// PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 12, nr. iss. 10 (2010), s.2344-2355
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1039/b917399d
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi