Pro-ecological technology of wood sawing with circular saw blades - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pro-ecological technology of wood sawing with circular saw blades

Abstrakt

W niniejszym artykule opisano możliwości materiało- i energooszczędnego przecinania piłami tarczowymi. Przedstawiono również przykłady efektów zastosowania proekologicznych technologii przecinania w przemyśle.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 423 - 426,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R., Orłowski K.: Pro-ecological technology of wood sawing with circular saw blades// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.423-426
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi