Procesy konwergencji cen w Unii Europejskiej w latach 1990-2002 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procesy konwergencji cen w Unii Europejskiej w latach 1990-2002

Abstrakt

Celem pracy było kompleksowe badanie cen w kontekście zgodności ich kształtowania się z prawem jednej ceny w krajach Unii Europejskiej. Badania te objęły zarówno poziom makro, który odnosił się do danych o wysokim stopniu agregacji, jak i poziom mikro obejmujący 148 indywidualnych produktów. Struktury cenowe krajów Unii wykazują dużą różnorodność. Hipoteza konwergencji typu sigma nie została potwierdzona, potwierdzono zaś hipotezę konwergencji beta. Czas potrzebny do redukcji o połowę zróżnicowania cen wg estymacji z użyciem danych indeksowych to 23 lata, a dla modelu panelowego przy zastosowaniu systemowego estymatora UMM 2,4 roku.Oszacowano także model wyjaśniający przyczyny zróżnicowania cen. Trzy czynniki tzn.: różnice w dochodach i płacach, zmienność kursów walutowych i różnice w VAT uznać należy za podstawowe determinanty przestrzennego zróżnicowania cen.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi