Wyniki wyszukiwania dla: DYSPERSJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DYSPERSJA

Wyniki wyszukiwania dla: DYSPERSJA

 • Dyspersja wzdłużna cząstek ciała stałego w odwrotnej warstwie fluidalnej.

  Publikacja

  Badano rozkład osiowy cząstek ciała stałego w warstwie fluidalnej utworzonej z cząstek stałych o gęstości mniejszej od gęstości cieczy. Bazując na modelu sedymentacyjno-dyspersyjnym ruchu cząstek stałych, opracowano model matematyczny pozwalający na przewidywanie rozkładu cząstek wzdłuż wysokości warstwy fluidalnej.

 • Dispersion compensation in optical coherence tomography

  Publikacja

  Dyspersja wprowadzana przez system optycznej tomografii koherentnej (OCT) oraz badane obiekty powoduje zniekształcenia fazowe w zależności od długości fali widma promieniowania zastosowanego źródła optycznego. powoduje to rozmycie obrazów otrzymanych przekrojów badanych materiałów pogarszając właściwości metrologiczne systemu OCT. W artykule przedstawiono metody kompensacji dyspersji w systemie OCT oraz przedyskutowano ich właściwości.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of nonlinear generation in bubble layer

  Publikacja

  - Rok 2010

  Rozważano zagadnienie liniowego i nieliniowego rozpraszania w warstwie z pęcherzykami. Badania numeryczne dotyczyły rozpraszania koherentnego i różnych własności rozchodzenia się fal wewnątrz warstwy z pęcherzykami jak odbicie od brzegu, dyspersja, tłumienie. Badania dla różnych rozkładów pęcherzyków przeprowadzono w oparciu o równanie Rayleigha-Plesseta.

 • Maksymalizacja zasięgu i przepustowości informacyjnejw systemach DWDM

  Publikacja

  W optycznej sieci transportowej OTN przesyłanie sygnałów w światłowodzie następuje z zastosowaniem zwielokrotnienia falowego DWDM. Przy przesyłaniu sygnałów optycznych na duże odległości istotne jest uzyskanie dużego zasięgu bez regeneracji 3R w kanałach falowych, jedynie z zastosowaniem wzmacniaczy optycznych EDFA, kompensujących tłumienie sygnału DWDM w światłowodzie. Równocześnie pożądane jest uzyskanie możliwie dużej sumarycznej...

 • Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents

  Wzrost znaczenia ropy naftowej w XX wieku i w związku z tym, zwiększenie się światowej floty tankowców zwróciły uwagę na negatywne skutki transportu morskiego. Katastrofy z udziałem tankowców pokazały, jak dramatyczne w skutkach mogą być wycieki produktów ropopochodnych z uszkodzonych lub zatopionych jednostek. Skutki wycieku ropy na morzu zależą od wielu czynników, takich jak parametry fizyko-chemiczne paliwa, charakterystyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • One Europe, one product, two prices - the price disparity in the EU

  Publikacja

  The price dispersion in the European Union in the last fifteen years (1990-2005) is analysed. The analysis of price convergence is examined on aggregate and disaggregate levels. The macro approach is based on Comparative Price Level index calculated as the ratio between PPPs and exchange rate. The disaggregate analysis utilizesactual prices of 148 individual products sold in the 15 capital cities of the EU. The calculations comprise...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyznaczanie współczynnika dyspersji metodą kondultometryczną

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono konduktometryczną metodę wyznaczania współczynnika dyspersji w przypadku jednowymiarowym statystyczną metodą Fischera. Obliczenia wykonano na podstawie pomiarów przewodności nierozkładalnego trasera w postaci roztworu solanki (NaCl). Do tego celu wykonane zostało stanowisko pomiarowe złożone z prostego odcinka rurociągu wykonanego z polipropylenu o średnicy D=15 mm i długości L=44,05 m. Na wlocie i wylocie...

 • Effects of different hydraulic models on predicting longitudinal profiles of reactive pollutants in activated sludge reactors

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wpływ dyspersji na prognozowanie stężeń azotu amonowego w komorach osadu czynnego w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. W tym celu wykorzystano jednowymiarowe równanie adwekcji-dyspersji z członem źródłowym (szybkością nitryfikacji). Współczynnik dyspersji został wyznaczony na podstawie pomiarów znacznika fluoroscencyjnego. Model został zweryfikowany w oparciu o pomiary stężeń azotu w 6 sekcjach komory tlenowej...

 • Combining Computational Fluid Dynamics with a Biokinetic Model for Predicting Ammonia and Phosphate Behavior in Aeration Tanks

  Publikacja

  The aim of this study was to use computational fluid dynamics for predicting the behavior of reactive pollutants (ammonia and phosphate) in the aerobic zone of the bioreactor located at the Wschod wastewater treatment plant in Gdansk, Poland. The one-dimensional advection-dispersion equation was combined with simple biokinetic models incorporating the Monod-type expressions as source terms for the two pollutants. The problem was...

 • Procesy konwergencji cen w Unii Europejskiej w latach 1990-2002

  Publikacja

  Celem pracy było kompleksowe badanie cen w kontekście zgodności ich kształtowania się z prawem jednej ceny w krajach Unii Europejskiej. Badania te objęły zarówno poziom makro, który odnosił się do danych o wysokim stopniu agregacji, jak i poziom mikro obejmujący 148 indywidualnych produktów. Struktury cenowe krajów Unii wykazują dużą różnorodność. Hipoteza konwergencji typu sigma nie została potwierdzona, potwierdzono zaś hipotezę...

 • On the theory and numerical simulation of acoustic and heat modes interaction in a liquid with bubbles: acoustic quasi-solitons

  Publikacja

  - APPLIED MATHEMATICAL MODELLING - Rok 2002

  Teoria rzutowania zaburzenia ogólnego na mody. Zastosowanie metody do badań układu równań typu Korteweg`a-de Vries`a. Rozwiązania analityczne i simulacje numeryczne.

 • Migracja zanieczyszczeń.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Książka jest obszerną monografią naukową, zawierającą też elementy podręcznikowe poświęcone problemom rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w naturalnym środowisku człowieka. W części pierwszej przedstawiono charakterystykę układów niejednorodnych. Część druga opisuje metodę fenomenologiczną od równań ogólnych, po konkretne modele dyfuzji i dyspersji. W części trzeciej omówiono zasady opisu transportu zanieczyszczeń.