Proekologiczne przecinanie drewna piłami tarczowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proekologiczne przecinanie drewna piłami tarczowymi

Abstrakt

Przedstawiono możliwość lepszego wykorzystania surowca drzewnego poprzez zastosowanie cienkich pił i zwiększeniu dokładności przecinania. Ponadto, wykazano,że istnieją realne korzyści ekonomiczne w postaci mniejszego zużycia materiału, a także redukcji poboru mocy elektrycznej (w rozpatrywanym przypadku do 18%).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Obróbka Skrawaniem Nauka a Przemysł
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R., Orłowski K., Szyszkowski S.: Proekologiczne przecinanie drewna piłami tarczowymi// Obróbka Skrawaniem Nauka a Przemysł/ ed. pod red. Wita Grzesika. Wrocław / Opole: Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, 2011,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi