Proposition of aerial laser survey point cloud methodology modification - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proposition of aerial laser survey point cloud methodology modification

Abstrakt

W rozdziale monografii autorzy sugerują nowe rozwiązanie - modyfikację metodologii analizy chmury punktów pozyskanej ze skaningu lotniczego w technologii LIDAR. Modyfikacja polega na poprzedzeniu procesu filtracji realizowanego w ETAPIE PRZETWARZANIA WSTĘPNEGO, algorytmem optymalizacji [Błaszczak 2006, Błaszczak, Kamiński 2007]. Głównym celem badań była kontrola wiarygodności i efektywności metodologii opracowania chmury punktów z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji. Wyniki badań potwierdziły, że wprowadzona modyfikacja usprawnia działanie algorytmu filtracji danych, skraca czas filtracji, wpływa na efektywne i szybsze przygotowania danych do budowy DTM, bez utraty informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
New technology and instruments in survey strony 7 - 18
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J.: Proposition of aerial laser survey point cloud methodology modification // New technology and instruments in survey/ ed. eds. Z. KUrałowicz, W. Kamiński, C. Specht. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.7-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi