Porównanie wyników pomiarów mas ziemnych wykonanych metodą skaningu laserowego i GNSS w kontekście inwestycji komunikacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie wyników pomiarów mas ziemnych wykonanych metodą skaningu laserowego i GNSS w kontekście inwestycji komunikacyjnych

Abstrakt

Pomiary objętości mas ziemnych to jeden z etapów związanych z robotami ziemnymi wynikającymi z planowania i prowadzenia inwestycji na danym obszarze. W przypadku inwestycji drogowych i kolejowych są szczególnie istotne, gdyż dąży się do zbilansowania robót ziemnych. Ważny jest także aspekt logistyczny – taki jak masowe przewozy materiałów sypkich (np. żwir). Zarówno przed jak i po wykonaniu robót ziemnych, niezbędny jest pomiar ukształtowania powierzchni topograficznej. Możemy wyróżnić metody klasyczne (niwelacja siatkowa, niwelacja punktów rozproszonych, niwelacja podłużna i poprzeczna), metody fotogrametryczne, skaning laserowy (naziemny i lotniczy). Wybór metody pomiaru jest głównie uzależniony od rodzaju rozpatrywanego obszaru, a przede wszystkim od jego wielkości. W tym artykule autorzy skupiają się na danych uzyskanych w wyniku pomiarów GPS i skaningu laserowego. Wskazują zalety i wady obu tych rozwiązań w odniesieniu do obliczania objętości mas ziemnych, wskazując na uzyskane dokładności oraz czas poświęcony na pozyskanie i opracowanie danych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 7,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sobieraj A., Nowak A., Szulwic J.: Porównanie wyników pomiarów mas ziemnych wykonanych metodą skaningu laserowego i GNSS w kontekście inwestycji komunikacyjnych// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi