PRZEDSIĘBIORCZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZEDSIĘBIORCZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Abstrakt

Przedsiębiorczość definiowana jest jako umiejętność wykorzystywania nadarzających się szans i okazji do realizacji przedsięwzięć w wymiarze gospodarczym. Łączy w sobie skłonność do podejmowania ryzyka i, a nawet wykorzystywania go dla osiągania przewagi konkurencyjnej. Orientacja przedsiębiorcza, której składowe to: proaktywność, innowacje i ryzyko, wymusza na przedsiebiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również wnikliwą ocenę sytuacji ryzykownych. Orientacja przedsiębiorcza wymaga przedsiębiorczego zarządzania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku strony 407 - 420,
ISSN: 1899-9867
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Mikulska A.: PRZEDSIĘBIORCZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -., (2013), s.407-420
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi