Przegląd metod stosowanych do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej kalorymetrii różnicowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd metod stosowanych do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej kalorymetrii różnicowej

Abstrakt

Przedstawiono najczęściej stosowane metody analizy termicznej (TA) do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych (PCM). Określenie właściwości termofizycznych, m.in. takich jak temperatura topnienia/krzepnięcia, temperatura rozkładu, entalpia, ciepło właściwe jest bardzo istotne przy wyborze danego materiału do konkretnych aplikacji. Przedstawione metody pozwalają na szybką analizę zjawisk i procesów zachodzących w materiałach pod wpływem temperatury oraz na ocenę przydatności tych materiałów do dalszych zastosowań.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1186 - 1191,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Wcisło-Kucharek P.: Przegląd metod stosowanych do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej kalorymetrii różnicowej// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 6 (2016), s.1186-1191
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2016.6.xx
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi