Możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych do akumulowania ciepła oraz ich modyfikacje - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych do akumulowania ciepła oraz ich modyfikacje

Abstrakt

W pracy dokonano analizy obecnego stanu wiedzy na temat materiałów zmiennofazowych (ang. Phase Change Materials, PCM), ich właściwości oraz możliwości zastosowania. Ponadto przedstawiono wyniki badań własnych. Zmodyfikowano wybrane organiczne materiały zmiennofazowe przez dodatek do nich uniepalniaczy oraz depresatorów. Sprawdzono również wpływ mieszanek różnych węglowodorów na zmianę ich właściwości termofizycznych. Dokonano oceny parametrów termofizycznych wybranych czystych oraz zmodyfikowanych PCM za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (ang. Differential Scanning Calorimetry, DSC) i na tej podstawie oceniono ich przydatność w określonych zastosowaniach. Wybrane materiały zmiennofazowe użyto badań na skonstruowanych stanowiskach badawczych: stanowisko do badania możliwości utrzymania komfortu cieplnego w budynkach poprzez modyfikację przegród budowlanych, stanowisko do stabilizowania temperatury pracy modułu fotowoltaicznego poprzez zastosowanie systemu PV/PCM oraz wielowarstwowego układu odbioru ciepła od modułu fotowoltaiczno-termicznego, stanowisko do stabilizacji temperatury nawierzchni asfaltowych w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych dróg, szczególnie w okresie letnim, stanowisko do badania możliwości zastosowania PCM do utrzymania odpowiedniej temperatury żywności w czasie transportu oraz stanowisko do badania możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych do modyfikacji zbiornika na ciepłą wodę użytkową (c.w.u) w celu utrzymania przez dłuższy czas odpowiedniej temperatury wody w zbiorniku. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, ich analizę i wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 936 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi