PRZESTRZENIE HANDLU TRADYCYJNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU REWITALIZACJI – SZKIC PROBLEMATYKI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZESTRZENIE HANDLU TRADYCYJNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU REWITALIZACJI – SZKIC PROBLEMATYKI

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie problematyki rewitalizacji targowisk w kontekście wyzwań, przed jakimi stoją one we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Problematyka ta została opracowana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego na reprezentatywnym targowisku w Gdańsku Oliwie oraz badaniach literaturowych. Posłużyły one do sformułowania wytycznych do projektu wdrożeniowego zmierzającego do poprawy wizerunku i kondycji ekonomicznej tradycyjnych targowisk w Polsce.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 315 - 325,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Czyż P., Hanzel P.: PRZESTRZENIE HANDLU TRADYCYJNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU REWITALIZACJI – SZKIC PROBLEMATYKI// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN -, (2018), s.315-325
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi