Przyczyny pękania wspomaganego przez wodór rozdzielaczy paliwa w silnikach okrętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczyny pękania wspomaganego przez wodór rozdzielaczy paliwa w silnikach okrętowych

Abstrakt

Wykorzystano badania skłonności stali 26H2MF i 34HNM do niszczenia środowiskowego przy rozciąganiu próbek ze stałą małą prędkością, przy obciążeniu stałym dla próbek z karbem oraz przy obciążeniu cyklicznie zmiennym w środowiskach paliwa kotłowego i przepracowanego oleju mineralnego. Obserwowano szybkie pękanie stali w badaniach zmęczeniowych, niewielką utratę plastyczności w próbach statycznego rozciągania oraz brak efektu w próbie stałego obciążenia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Construction and Maintenance strony 233 - 239,
ISSN: 1232-9312
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świeczko-Żurek B., Zieliński A.: Przyczyny pękania wspomaganego przez wodór rozdzielaczy paliwa w silnikach okrętowych// Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems. -., nr. nr 1=60 (2006), s.233-239
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi