Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernic do przecinania ręcznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernic do przecinania ręcznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań trwałości ściernic do przecinania ręcznego, zużywanych na dwóch urządzeniach: z całkowicie ręcznym prowadzeniem przez operatora narzędzia i na urządzeniu zautomatyzowanym symulującym warunki przecinania ręcznego ściernicą. Wykazano, że dla tych dwóch urządzeń nie ma istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartościami wskaźnika wydajności względnej GA, reprezentującego trwałość ściernicy. Stwierdzono ponadto, że współczynniki korelacji pomiędzy rozkładami wartości wskaźników GA są istotne statystycznie dla ściernic zużywanych na jednym rodzaju urządzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
IM Inżynieria Maszyn nr 18, strony 55 - 64,
ISSN: 1426-708X
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernic do przecinania ręcznego// IM Inżynieria Maszyn. -Vol. 18., nr. 2 (2013), s.55-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi