Ptasie pióra jako biomonitory do uzyskiwania informacji o stanie środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ptasie pióra jako biomonitory do uzyskiwania informacji o stanie środowiska

Abstrakt

Wzrost antropopresji sprawia, że do poszczególnych elementów ekosystemów emitowane są duże ilości różnych ksenobiotyków. W efekcie konieczne jest stałe monitorowanie poziomu zawartości ekotoksyn w poszczególnych elementach środowiska wykorzystując procedury analityczne charakteryzujące się odpowiednimi parametrami metrologicznymi, takimi jak: duża precyzja i dokładność, mała wartość liczbowa granicy oznaczalności i wykrywalności oraz duża selektywność. Ptaki, pomimo faktu, iż w królestwie zwierząt stanowią jedną z mniejszych grup taksonomicznych, są ważnym elementem dużej części sieci ekologicznych. Ptaki zajmują kluczową pozycje w łańcuchu pokarmowym, a ptasie pióra wydają się być odpowiednim materiałem badawczym, który może być z powodzeniem wykorzystywany jako źródło informacji na temat stanu środowiska. W pracy zprzedstawiono informacje na temat wykorzystania ptasich piór do oceny poziomu zanieczyszczenia środowiska. Szczegółowo opisano rodzaje zanieczyszczeń i metody analityczne stosowane do ich oznaczania.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 26 - 33,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Rutkowska M., Płotka-Wasylka J., Lubinska-Szczygeł M., Różańska A., Możejko-Ciesielska J., Namieśnik J.: Ptasie pióra jako biomonitory do uzyskiwania informacji o stanie środowiska// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2019), s.26-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi