Analiza zawartości metali w miodach o różnym pochodzeniu botanicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zawartości metali w miodach o różnym pochodzeniu botanicznym

Abstrakt

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie produktami naturalnymi. Ze względu na postępującą chemizację środowiska chętnie wraca się do produktów tradycyjnych, które jawią się jako te wolne od wszechobecnej chemii. Jednym z takich produktów jest miód. Produkt ten, oprócz walorów prozdrowotnych jest wiarygodnym źródłem informacji na temat stanu środowiska naturalnego i może być wskaźnikiem jego skażenia ze względu na mały zasięg migracji samych pszczół. W prezentowanej pracy porównano zawartość metali w miodach spadziowych, gryczanych i wielokwiatowych. Następnie sprawdzono, czy różnice w składzie mineralnym miodów są charakterystyczne i wystarczające aby przypisać miód do konkretnej odmiany

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 370 razy

Licencja

Copyright (2018 Wydawnictwo MALAMUT)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 68 - 73,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Pajor M., Pilch J., Grecka K., Cieślik B.: Analiza zawartości metali w miodach o różnym pochodzeniu botanicznym// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2018), s.68-73
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 315 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi