Quality problems in the determination of organic compounds in environmental samples, such as PAHs and PCBs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quality problems in the determination of organic compounds in environmental samples, such as PAHs and PCBs

Abstrakt

Przedstawiono i skomentowano wyniki badań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania wybranych związków organicznych w próbkach środowiskowych. Oznaczenia wykonane były przez niezależne laboratoria analityczne, które stosowały różne procedury przygotowania próbek do analizy.Badania wskazują, że wynik oznaczania poszczególnych analitów zależny był od stosowanej przez laboratorium procedury izolacji i oznaczania. Stwierdzono różnice w wynikach oznaczeń zawartości poszczególnych analitów sięgające nawet 700%.Podstawowym, problemem zaobserwowanym w trakcie badań międzylaboratoryjnych była ocena i kontrola jakości otrzymywanych wyników pomiarów. Podawane przez laboratoria wartości złożonej niepewności dla wyników pomiarów przy podanych granicach wykrywalności (oznaczalności) i zakresach liniowości wydają się niemiarodajne. Wynikać to może z małej biegłości laboratoriów w tworzeniu budżetu niepewności (wartość niepewności ściśle zależy od poziomu oznaczanych analitów w stosunku do wyznaczonych wartości granic wykrywalności). Zróżnicowanie wyników oznaczeń poszczególnych analitów w badanych materiałach potwierdza istotny wpływ rodzaju próbki (jej ilości i charakteru) oraz stosowanej techniki izolacji na wynik końcowy oznaczeń. Metody analityczne stosowanie przez laboratoria, do oznaczeń danego związku, których parametry walidacyjne (granica wykrywalności) różnią się nawet o 2 rzędy wielkości wpływa na znaczne różnice w uzyskiwanych wynikach pomiarów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY nr 29, strony 706 - 717,
ISSN: 0165-9936
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Wolska L., Namieśnik J.: Quality problems in the determination of organic compounds in environmental samples, such as PAHs and PCBs// TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 29, nr. iss. 7 (2010), s.706-717
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi