Quantum channel capacities: multiparty communication - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quantum channel capacities: multiparty communication

Abstrakt

Analizowane są różne aspekty wieloużytkownikowej komunikacji kwantowymi kanałami bez pamięci. Uogólnione zostały pewne znane rezultaty dotyczące komunikacji kwantowej w układzie jeden nadawca -jeden odbiorca. W szczególności pokazana została bezużyteczność komunikacji klasycznej ''w przód'' w procesie transmisji informacji kwantowej oraz równoważność definicji regionów pojemności opartych na różnych miarach wierności transmisji: wierności transmisji podprzestrzeni i transmisji splątania. Pokazana została także wystarczalność izometrycznego kodowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 74, strony 0 - 9,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Demianowicz M., Horodecki P.: Quantum channel capacities: multiparty communication// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 74., nr. nr 4 (2006), s.0-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi