Quo vadis instytucjo użyteczności publicznej : wstęp - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quo vadis instytucjo użyteczności publicznej : wstęp

Abstrakt

Pierwszy atykuł w książce pełni jednocześnie rolę wstępu do wszystkich następnych rozdziałów, porusza zagadnienie specyfiki działań PR w instytucjach użyteczności publicznej. Pokazuje ich ważność , donosłość ich dla w/w instytucji, uzasadniając tym samym konieczność rozważania tej problematyki na poziomie konstrukcji strategii tychże instytucji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dubicka B., Hope E.: Quo vadis instytucjo użyteczności publicznej : wstęp// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi