Raport 2010 - Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury, Raport z badania MŚP w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III. - [wer. PL rek. 87601] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raport 2010 - Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury, Raport z badania MŚP w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III. - [wer. PL rek. 87601]

Abstrakt

Opracowanie zawiera wyniki badania panelowego wraz z komentarzem, przeprowadzonych wśród MSP na Pomorzu. Badaniami objęto niemal tysiac firm małych i średnich oraz dodatkowo ponad tysiąc firm mikro z trzech grup powiatów wybranych pod względem poziomu bezrobocia. Ponadto opisano badania przeprowadzone wśród niemal stu młodych przedsiębiorstw powstałych w latach 2005-2008. Główny nacisk położono na reakcję tego sektora na pogorszenie koniunktury.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Zięba K., Sobiechowska-Ziegert A.: Raport 2010 - Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury, Raport z badania MŚP w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III. - [wer. PL rek. 87601]. Szczecin: Agencja Rozwoju Pomorza, 2010.79 s. ISBN 978-83-930615-1-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi