Realizacja stanowiska badawczego synchronizacji obiektów elektroenergetycznych = The realization of the reserch station of synchronazing power generators - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Realizacja stanowiska badawczego synchronizacji obiektów elektroenergetycznych = The realization of the reserch station of synchronazing power generators

Abstrakt

W artykule opisano sposób realizacji układu automatycznej synchronizacji obiektów elektroenergetycznych pracującego według opracowanej metody. Skupiono się na opisie sposobu praktycznej realizacji układu, nie zaś na opisie samej metody synchronizacji, której opis można znaleźć w podanych w przypisach pozycjach literaturowych. Dokonano charakterystyki stanowiska badawczego z podaniem wymagań oraz wyróżnieniem poszczególnych składowych i funkcji przez nie realizowanych. Opisano układ wejść analogowych, wyjść sterujących, wejść konfiguracyjnych oraz system połączeń. Omówiono system komputerowy stanowiska badawczego wskazując na zalety zastosowanego rozwiązania. Informacje zawarte w artykule mogą być przydatne dla osób projektujących podobne systemy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Niklas P., Redlarski G.: Realizacja stanowiska badawczego synchronizacji obiektów elektroenergetycznych = The realization of the reserch station of synchronazing power generators // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi