Recent developnents in wastewater treatment in constructed wetlands in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recent developnents in wastewater treatment in constructed wetlands in Poland

Abstrakt

Nowadays more than 100 constructed wetlands are in operation in Poland. Most of them are one stage wetland systems with horizontal subsurface flow. Such constructed wetlands ensure efficient removal of organic matter (BOD5, CODCr) and suspended solids but efficiency of nitrogen compounds removal in many cases is insufficient.In the period from 1995 to 2003 measurements of removal of contaminations in 11 individual pilot household as well as 4 local communities plants equipped with one stage horizontal flow bed and 4 local communities equipped with hybrid reed wetland systems composed of HF-CW and VF-CW filters were carried out. It was found out that sufficient removal efficiency of organic matter (70-90%) took place in the HF filters. The removal of nitrogen took place in VF beds and HF beds (denitrification) applied as a second and the third stage of primary hybrid treatment. The removal of nitrogen was limited by efficiency of nitrification process in VF beds in wetland systems.Obecnie w Polsce pracuje ponad 100 oczyszczalni hydrofitowych. Wiekszości z nich to jednostopniowe obiekty z poziomym podpowierzchniowym przepływem ścieków, które zapewniają jedynie skuteczne usuwanie zawiesiny ogólnej i substancji organicznej. Skuteczne usuwanie związków azotu mozliwe jest jedynie w obiektach złozonych z conajmniej dwóch złóż o zmiennym poziomym i pionowym przepływie ścieków.Skuteczność usuwania związków azotu jest limitowan szybkością nitryfikacji, która zachodzi w przeznaczonych do tego złozach z pionowym przepływem ścieków

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M.: Recent developnents in wastewater treatment in constructed wetlands in Poland// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi