Rola i znaczenie zbiornika sieciowego w kształtowaniu hydrauliki i jakości wody w systemie wodociągowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola i znaczenie zbiornika sieciowego w kształtowaniu hydrauliki i jakości wody w systemie wodociągowym

Abstrakt

Eksploatacja zbiornika sieciowego powinna zapewniać cykliczną wymianę wody w jego komorach. Koniecznym warunkiem prawidłowej eksploatacji zbiornika jest zgodność założeń projektowych ze stanem faktycznym. Praktyka eksploatacyjna wskazuje na szereg nieprawidłowości w tym względzie. Z powodu lokalizacji zbiornika sieciowego za nisko lub za wysoko albo wskutek błędów popełnionych w ustaleniu jego parametrów obserwuje się niestabilność hydrauliczną sieci wodociągowej wraz z wymuszonymi zakłóceniami w funkcjonowaniu obiektów. Wymienione uwarunkowania eksploatacyjne mają bezpośredni wpływ na przebieg procesu wtórnego zanieczyszczenia transportowanej wody. Współdziałanie zbiornika sieciowego z pozostałymi elementami sieci wodociągowej wymusza potrzebę oceny jego funkcjonowania w oparciu o wyniki kompleksowej analizy hydraulicznej za pomocą komputerowego modelu przepływów. Jako kryterium oceny zalecono obliczony czas przebywania wody w zbiorniku w odniesieniu do jego wartości dopuszczalnej ze względu na zachowanie normatywnej jakości wody. Dopuszczalny poziom niniejszego parametru jest konieczny dla każdego systemu wodociągowego na podstawie wyników systematycznego monitoringu jakości wody. Aktualna wiedza w tym zakresie ma jedynie charakter poglądowy. Autor widzi potrzebę przeprowadzenia eksperymentalnych badań w celu ustalenia relacji pomiędzy czasem przebywania wody w danym układzie wodociągowym a jej jakością

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality. - Tom II strony 93 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Rola i znaczenie zbiornika sieciowego w kształtowaniu hydrauliki i jakości wody w systemie wodociągowym// Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality. - Tom II/ ed. Z. Dymaczewski , J. Jeż-Walkowiak Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2012, s.93-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi