Rola interesariuszy w działaniach na rzecz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością polskich uczelni. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola interesariuszy w działaniach na rzecz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością polskich uczelni.

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali analizę roli interesariuszy w istniejących systemach zapewniania jakości na polskich uczelniach wyższych, poprzedzoną analizą najważniejszych grup interesariuszy uczelni wyższych. Obecnie wymagane zapewnianie jakości wydaje się dalece niewystarczające w kontekście istniejących systemów zarzadzania jakością podkreślających rolę ciągłego doskonalenia. Dla instytucji publicznych takich jak uczelnie wyższe można wskazać systemy zarządzania jakością dostosowane do ich specyfiki (np. CAF dla edukacji). Podstawową częścią niniejszego opracowania jest określenie sposobów uwzględniania głosu interesariuszy w działaniach na rzez projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 12 - 18,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Szefler J.: Rola interesariuszy w działaniach na rzecz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością polskich uczelni.// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. 4 (2015), s.12-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi