Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej

Abstrakt

Publiczne uczelnie wyższe, szczególnie techniczne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych, muszą dbać o efektywność swojego funkcjonowania. Uzyskanie przewagi na konkurencyjnym rynku edukacyjnym wymaga od uczelni działań przedsiębiorczych. Sukces wielu tego typu działań uzależniony jest od ilościowej oceny różnych parametrów. Jedną z metod pozwalających na ilościową ocenę efektywności jest Data Envelopment Analysis. Przedstawione przykłady dotyczą oceny stopnia wykorzystania zasobów, jakimi jest kadra samodzielnych pracowników nauki, zaangażowana w proces dydaktyczny w poszczególnych typach uczelni. Jako efekt końcowy procesu kształcenia przyjęto liczbę studentów i liczbę absolwentów. Uzyskane wyniki zostały uzupełnione analizą przyczyn stwierdzonych nieefektywności. Należy podkreślić, że kryteria efektywnościowe nie mogą być stosowane w oderwaniu od innych, głownie jakościowych i merytorycznych. Mogą jednakże skutecznie je wspierać.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej : materiały konferencyjne strony 213 - 224
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej// Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej : materiały konferencyjne/ ed. pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2006, s.213-224
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi