Rola uczelni na rynkach rozwiniętych krajów Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola uczelni na rynkach rozwiniętych krajów Unii Europejskiej

Abstrakt

Omówiono powiązania uczelni i ludzi nauki z praktyką gospodarczą na rynkach rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono rozwiązania ułatwiające transfer wiedzy i wynalazków z uniwersytetów do firm na przykładzie rozwiązań z Finlandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Sformułowano wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Efektywnośc marketingu strony 57 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Rola uczelni na rynkach rozwiniętych krajów Unii Europejskiej// Efektywnośc marketingu/ ed. pod red. nauk. Elżbiety Kapsy. Gdańsk: Kated. Marketingu. Wydz. Zarz. i Ekon. Politech. Gdań., 2006, s.57-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi