Kreować czy kopiować? Strategie innowacyjne firm lokatorskich trójmiejskich instytucji pomostowych w świetle badań empirycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kreować czy kopiować? Strategie innowacyjne firm lokatorskich trójmiejskich instytucji pomostowych w świetle badań empirycznych

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród lokatorów trójmiejskich instytucji pomostowych w zakresie stosowanych przez nich strategii innowacji. Celem badania było wyłonienie dominujących postaw innowacyjnych w analizowanej grupie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sposobów wprowadzania innowacji na rynek (wybór między strategią ofensywną, defensywną i imitacyjną) oraz powiązań w procesie innowacyjnym (wybór między otwartym a zamkniętym modelem innowacji). Badania zostały przeprowadzone w 2013 r. i objęły 112 firm lokatorskich funkcjonujących w gdańskim i gdyńskim parku technologicznym (PPNT i GPN-T) oraz inkubatorze „Starter”. Wyniki badań wskazują, iż analizowane przedsiębiorstwa starają się „atakować rynek” współpracować z innymi podmiotami w obszarze innowacji, chociaż deklarowane postawy nie zawsze pokrywają się ze stanem faktycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 815 - 824,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Kreować czy kopiować? Strategie innowacyjne firm lokatorskich trójmiejskich instytucji pomostowych w świetle badań empirycznych// MARKETING I RYNEK. -., nr. 5 (2014), s.815-824
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi