Tadeusz Falencikowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

  Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego

  W artykule przedstawiono badania nad wartościami modelu biznesu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję nad ich postrzeganiem przez same przedsiębiorstwa. Wartości te w wielu aspektach postrzegane są w zbliżony sposób przez klientów. O ile jednak przedsiębiorstwa, jako istotne wartości postrzegały elementy związa-ne ze sprawnością i ciągłością procesu o tyle klienci kładli nacisk na sferę społeczną doty-czącą...

 • Zdolności dynamiczne do budowania chmury wartości w modelach biznesów

  - Rok 2018

  Obserwacja współczesnych metod tworzenia wartości daje podstawy do wyłonienia nowej logiki ich generowania. Analiza modeli wytwarzania wartości przez przedsiębiorstwa np. sieciowe wykazała, że formułują one chmury wartości. Struktury tych chmur są różnorodne, niejednolite, kłębiaste. Przeprowadzone prace pozwoliły na sformułowanie obrazów wartości generowanych przez twarde komponenty modeli biznesów. Osiągnięcie tych wyników pozwoliło...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2014-03-20

  Nadanie stopnia naukowego

  dr hab. inż. Nauki o zarządzaniu (Dziedzina nauk ekonomicznych)
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 2001-12-06

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. Ekonomia (Dziedzina nauk ekonomicznych)
  Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

wyświetlono 490 razy