Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

Abstrakt

Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych. Do tej transmisji wykorzystano teorię modelu biznesu. Na tym tle sformułowano cele pracy: określenie Matrycy Modelu Biznesu (MBMF) i przyjęcie go za podstawę prac, określnie postaci modeli biznesu dla wyłonionych rodzajów organizacji publicznych, ujęcie kluczowych możliwości konfigurowania działalności organizacji publicznej w przyszłości. Do osiągnięcia celów pracy wykorzystano metody pracy naukowej: badanie literatury, analizę, syntezę, logiczne wnioskowanie i argumentowanie. Do głównych efektów prac należy zaliczyć wykorzystanie Matrycy Modelu Biznesu (MBMF) do opracowania podstaw modeli biznesu dla przedstawicieli wyłonionych trzech rodzajów organizacji publicznych. Wskazano także na możliwości rekonfiguracji działalności organizacji publicznej poprzez redefinicje generowanych wartości dla mieszkańców.

Tadeusz Falencikowski. (2018). Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej, XIX(6 cz. 2), 211-224.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, wydanie 6 cz. 2, strony 211 - 224,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Falencikowski T.: Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., iss. 6 cz. 2 (2018), s.211-224
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi