Rozwój technik sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych = Development of techniques of generation gaseous standard mixtures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój technik sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych = Development of techniques of generation gaseous standard mixtures

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozwój dostępnych technik sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych oraz informację na temat nowego podejścia do tego zagadnienia. W tym przypadku strumień składnika mierzonego (analitu) jest otrzymywany w procesie termicznego rozkładu związków powierzchniowych powstałych w trakcie procesu chemicznej modyfikacji powierzchni odpowiedniego stałego nośnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 49 - 84,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Naganowska-Nowak A., Konieczka P., Namieśnik J.: Rozwój technik sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych = Development of techniques of generation gaseous standard mixtures// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S1 (2006), s.49-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi