Wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych w analityce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych w analityce

Abstrakt

Materiały odniesienia są bardzo popularnym i użytecznym narzędzie stosowanym w każdym laboratorium analitycznym. Związane jest to z ciągłą potrzebą monitoringu otaczającego nas powietrza i identyfikacji występujących w nim zanieczyszczeń oraz przeprowadzaniem na coraz szerszą skalę badań reprezentatywnych próbek mediów gazowych. Materiały odniesienia, a w szczególności certyfikowane materiały odniesienia są niezastąpionym elementem systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych. Gazowe mieszaniny wzorcowe- stanowiące szczególny rodzaj bezmatrycowych materiałów odniesienia swoje zastosowania znajdują przede wszystkim na etapie kalibracji przyrządów pomiarowych oraz w procesach walidacji procedur analitycznych. Obecnie szczególny nacisk kładzie się na poszukiwanie nowych technik przygotowywania gazowych mieszanin wzorcowych. Związane jest to z szerokim spektrum ich zastosowań w codziennej praktyce laboratoryjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 27 - 31,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Słomińska M., Konieczka P., Namieśnik J.: Wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych w analityce// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2010), s.27-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi