RYZYKO KREATYWNOŚCI W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

RYZYKO KREATYWNOŚCI W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

Abstrakt

Ryzyko kreatywności dotyczy sytuacji, w których nie są osiągane zamierzone cele związane z kreatywnością lub występują niekorzystne skutki uboczne zastosowania metod kreatywności. W artykule dokonano systematyzacji tych zjawisk z wykorzystaniem wymiarów ukierunkowywania kreatywności i ujęto je w kategoriach zarządzania ryzykiem w projekcie. Wynikiem tych prac jest lista zagrożeń i czynników ryzyka kreatywności, która została zweryfikowana i udoskonalona w wyniku studiów przypadku występowania ryzyka kreatywności w projektach informatycznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 33 - 43,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: RYZYKO KREATYWNOŚCI W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 3 (2018), s.33-43
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.19253/reme.2018.03.003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi