SAFE - technika izolacji związków zapachowych z próbek żywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SAFE - technika izolacji związków zapachowych z próbek żywności

Abstrakt

Oznaczanie składników odpowiedzialnych za zapach produktów żywnościowych dokonywane za pomocą technik chromatograficznych obejmuje dwa zasadnicze etapy: przygotowanie próbki i identyfikację (rozdzielenie połączone z odpowiednią metodą detekcji). Ze względu na skomplikowaną matrycę, specyfikę związków zapachowych - samoistne ich uwalnianie z matrycy, jak i możliwość zachodzenia przemian, kluczowym elementem analizy żywności jest izolacja analitów. Technika izolacji związków zapachowych jest nowoczesną i mało rozpowszechnioną techniką destylacji związków zapachowych wspomaganą rozpuszczalnikiem (SAFE - Solvent Assisted Flavour Evaporation), której główną zaletą jest brak powstawania artefaktów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 20 - 25,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chmiel T., Dymerski T., Biernacka P., Wardencki W.: SAFE - technika izolacji związków zapachowych z próbek żywności// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 4 (2010), s.20-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi