Sano-Tachiya-Noolandi-Hong versus Onsager modelling of charge photogeneration in organic solids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sano-Tachiya-Noolandi-Hong versus Onsager modelling of charge photogeneration in organic solids

Abstrakt

W pracy obliczono numerycznie charakterystyki polowe wydajności fotogeneracji nośników ładunku na gruncie różnych wesrsji modeli Onsagera i Noolandiego-Honga. Wyznaczone krzywe teoretyczne porównano z wynikami doświadczalnymi uzyskanymi metodą elektromodulacji (foto)luminescencji (EML) dla próżniowo naparowanych warstw organicznych kompleksów Alq3 i Ir(ppy)3.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS nr 392, strony 122 - 129,
ISSN: 0301-0104
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Falkowski K., Stampor W., Grygiel P., Tomaszewicz W.: Sano-Tachiya-Noolandi-Hong versus Onsager modelling of charge photogeneration in organic solids// CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 392, nr. Nr 1 (2012), s.122-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi