Social and economic aspects of the transformation of pomorskie region against the background of changes in the polish economy in the years 1990-2010 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Social and economic aspects of the transformation of pomorskie region against the background of changes in the polish economy in the years 1990-2010

Abstrakt

Przemiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły w Polsce w latach 1990-2010 i ich tempo należy oceniać w świetle totalnego, permanentnego kryzysu, który nasilił się w latach osiemdziesiątych XX w. W tym aspekcie 20 lat realizacji reform w Polsce przyniosło zasadniczy postęp zarówno w odniesieniu do wzrostu społeczno-gospodarczego, jak i umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. Do niekorzystnych zjawisk tego okresu zaliczyć należy wysoki poziom bezrobocia, rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym, jak również niski poziom aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym ludzi w wieku 55 plus. W pracy na tle ogólnego obrazu przemian w Polsce omawia się ich skutki dla regionu pomorskiego. Zwraca uwagę zmniejszający się wpływ gospodarki morskiej na rozwój tego regionu, w tym znajdującego się w głębokim kryzysie przemysłu okrętowego. Powstaje też problem znalezienia pola dla dalszej aktywności zawodowej zwalnianych stoczniowców o długoletnim stażu pracy w okrętownictwie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
National and Regional Economisc VIII, 13th-15th October, 2010 Herl'any, Slovak Republic. - [CD] strony 280 - 286
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Forkiewicz M.: Social and economic aspects of the transformation of pomorskie region against the background of changes in the polish economy in the years 1990-2010// National and Regional Economisc VIII, 13th-15th October, 2010 Herl'any, Slovak Republic. - [CD]/ : , 2010, s.280-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi