Social Aspects of the Transformation in Poland and Pomorskie Region in the Years 1990-2010 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Social Aspects of the Transformation in Poland and Pomorskie Region in the Years 1990-2010

Abstrakt

Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-2010 przyniosła znaczną poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Polski i Regionu Pomorskiego. Jednakże jej efekty muszą być oceniane w kontekście zmian demograficznych oraz umiędzynarodowienia gospodarki. W rozdziale zaprezentowano sytuację Regionu Pomorskiego na tle Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ wywierany na rozwój regionu przez gospodarkę morską, w tym przemysłu stoczniowego, które przeżywa głęboki kryzys. Wśród wad tego okresu należy wymienić następujące: wysokie bezrobocie, podwyższony udział ludności w wieku poprodukcyjnym i niski wskaźnik aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym osób w wieku 55 +.Podobnie jak w przypadku całego kraju, regionu pomorskiego przeżywa stały wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co znajduje odzwierciedlenie w niskim poziomie aktywności zawodowej i niskim wskaźniku zatrudnienia. W związku z powyższym, aktywizacja zawodowa osób w wieku 55 + odgrywa istotną rolę w polityce regionalnej i rozwoju regionalnego rynku pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Best Agers activities in the Baltic Sea Region strony 112 - 129
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M.: Social Aspects of the Transformation in Poland and Pomorskie Region in the Years 1990-2010// Best Agers activities in the Baltic Sea Region/ ed. ed. Marcin Forkiewicz Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2011, s.112-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi