Społeczna odpowiedzialnośc wymiaru sprawiedliwości - pożądany kierunek zmian - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialnośc wymiaru sprawiedliwości - pożądany kierunek zmian

Abstrakt

Nowoczesne sądownictwo wykracza poza podstawowy obszar swojej działalności i powinno rozwiązywac także problemy społeczno-gospodarcze. Społeczna odpowiedzialnośc może stanowic ważny instrument w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, w budowaniu jego kapitału społecznego, który wyraża się we wzajemnym zaufaniu, podzielanych wartościach czy pracy w sieciach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 35 - 42,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Społeczna odpowiedzialnośc wymiaru sprawiedliwości - pożądany kierunek zmian// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. 12 (2015), s.35-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi