Sposób pomiaru wspólczynnika zawartości harmonicznych w przebiegu okresowym z zaburzeniami zdeterminowanymi i losowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób pomiaru wspólczynnika zawartości harmonicznych w przebiegu okresowym z zaburzeniami zdeterminowanymi i losowymi

Abstrakt

Zaproponowano sposób oceny zaburzeń, występujących w zakresie małych częstotliwości w sieciach zasilania niskiego napięcia. Przedstawiono czynniki determinujące dokładność pomiarów współczynnika zawartości harmonicznych. Opisano wirtualny system pomiarowy, w którym zastosowano algorytmy umożliwiające zmniejszenie wpływu niepożądanych zaburzeń losowych oraz okresowych nie skorelowanych z przebiegiem podstawowym napięcia zasilania. Przytoczono przykładowe wyniki symulacji oraz wyniki pomiarów przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu o podwyższonej dokładności wyznaczania współczynnika zawartości harmonicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 53, strony 641 - 644,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Galla S., Pałczyńska B., Spiralski L.: Sposób pomiaru wspólczynnika zawartości harmonicznych w przebiegu okresowym z zaburzeniami zdeterminowanymi i losowymi// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 53., nr. nr 9 bis (2007), s.641-644
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi