Stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych

Abstrakt

W publikacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w skali technicznej zakresie poprawy jakości wody w sieciach ciepłowniczych. Przeprowadzone badania nad funkcjonalnością pracy stacji SPW (Stacji Podczyszczania Wody) produkcji CBW Unitex w miejskich systemach ciepłowniczych wykazały jego skuteczność w zakresie oczyszczania wody sieciowej i przywracania jej parametrów zgodnych z normą PN-85/C-04601. W wyniku zainstalowania stacji SPW na "by-passie" zładu ciepłowniczego w założonym okresie czasu nastąpiła znacząca redukcja zanieczyszczeń. Poprawę parametrów wody ciepłowniczej uzyskano poprzez usuwanie zawiesiny w tym związków żelaza w procesie filtracji, redukcję twardości wody sieciowej w procesie wymiany jonowej, redukcję tlenu rozpuszczonego na drodze odgazowania próżniowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 36 - 40,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marjanowski J., Ostrowski J., Tabisz G., Bray R.: Stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych// Instal. -., nr. nr 9 (2010), s.36-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi